Sluis

Binnen de gemeente Sluis zien we een relatief hoog aantal witte percelen. Dit wordt mede veroorzaakt door de recreatiewoningen op Bungalowpark Schoneveld. Hiervan hebben we vastgesteld dat circa 300 bungalows een woonbestemming hebben. Voor de overige 300 is dit niet het geval. In hoeverre de eigenaar voor beide type percelen een (snelle) breedband-infrastructuur heeft laten faciliteren, is onbekend. Daarnaast zien we door de hele gemeente nog plukjes recreatiewoningen (roze). Dit betreft veelal minicampings en andere vormen van kleinschalige recreatie. Doorgaans vormt het aangrenzende huis als aansluitpunt voor de telecomdiensten. In het witte buitengebied zal het aanbod dan ook niet geschikt zijn om alle gasten van de gewenste dienstverlening te voorzien.
 

Lokale inzet vraagbundeling

Opvallend zijn de percelen rond Waterlandkerkje en de buurtschappen Het Eiland en Plakkebord. Hier heeft KPN, in reactie op de inspanningen van de bewoners, meer investeringen in het netwerk gedaan dan normaal het geval is. Door lokale inzet en vraagbundeling is hier ook buiten de kern een VDSL-straatkast gerealiseerd, waardoor er in het buitengebied ook hoogwaardig aanbod (>30 mbit/sec) beschikbaar is gekomen. Verder zien we rond Eede opvallend goed aanbod in de uitlopers richting de landgrens. Dit in tegenstelling tot de andere uitvalswegen richting België.
 

Pilot Greenet en Delta

Binnen de inventarisatie is geen rekening gehouden met het aanbod dat binnen de pilot die Greenet en DELTA/ZeelandNet binnen de gemeente is opgezet. Met steun van de Provincie Zeeland is hier vanaf het Strandhotel in Cadzand-Bad een vast-draadloze sector opgezet waarbinnen bewoners en ondernemers het aanbod van Greenet kunnen afnemen. Dit betreft een internet- en telefoniepropositie die middels draadloze technologie aan de afnemer wordt aangeboden. De pilot richt zich met name op het verkrijgen van de gebruikerservaring onder (grotere) recreatieondernemers.
 

Witte percelen

Belangrijke leerpunten tot toe zijn met name gericht op het belang van het vinden van een voldoende hoog opstelpunt voor de hoofdantenne en de moeite waarmee afnemers bereikt kunnen worden wanneer dit punt niet hoog genoeg is. Wanneer de verbinding eenmaal tot stand is gekomen, zijn de gebruikers daarentegen erg positief gestemd over de geleverde dienstverlening. Op dit moment worden verder inspanningen rondom vraagbundeling verricht om tot een gemeentedekkend vast-draadloos te komen. Het aantal witte percelen en de ligging van deze percelen zouden vanuit technisch oogpunt wellicht nog wel een interessante bekabelde casus kunnen opleveren. Door de inspanningen van de draadloze aanbieders verwachten we echter dat de bewoners en ondernemers geen vraag meer zullen hebben naar deze variant, zeker wanneer hier hoge(re) kosten mee gemoeid gaan.

Witte percelen Sluis

Geïnteresseerd in snel internet?

In de gemeente Sluis is Greenet actief. Klik hieronder op de link van deze bedrijven via hun website kunt in contact met ze komen.