Schouwen-Duiveland

Op Schouwen-Duiveland vormt de N57 een duidelijk scheiding tussen de goed ontsloten westelijke kop van het eiland en de oostelijke deel waarbij er sprake is van veel witte percelen buiten de kernen. Bewoners en ondernemers dicht bij de kernen hebben doorgaans nog goed aanbod, maar zodra de afstand tot de kern boven de kilometer uitkomt, vindt er een sterke afname plaats in de geleverde snelheden en daarmee een verslechtering van de gebruikerservaring.
 

Witte gebieden

Door het hoge aantal witte percelen verwachten we dat hier voor de verschillende aanbieders en aanleggers van (vast-draadloze) oplossingen voor het buitengebied een zeer kansrijk gebied wacht. Hoewel het ons op dit punt aan een detailontwerp voor een bekabeld (glasvezel)netwerk ontbreekt, lijkt een dergelijk netwerk in (een deel van) het gebied ten zuiden van de as Deelingsdijk (N653) - Blooisedijk (N654) - Veerdijk niet ondenkbaar. Lokaal enthousiasme en een zekere mate van betalingsbereidheid zijn daarvoor uiteraard wel van belang.

Witte percelen Schouwen-Duiveland

Geïnteresseerd in snel internet?

In de gemeente Schouwen-Duiveland is Greenet actief. Klik op de link van deze bedrijven via hun website kunt in contact met ze komen.