Hulst

De gemeente Hulst vertoont verschillende typen buitengebied. Het varieert van goed ontsloten lintbebouwing en buurtschappen, tot witte percelen die wijd over de polder verspreid liggen. In het oostelijk gelegen Emmadorp zijn geen snelle internetverbindingen beschikbaar. De ligging, namelijk aan de rand van de gemeente en provincie, vormt hier de meest voor de hand liggende verklaring voor. Het Verdonken Land van Saeftinghe heeft echter wel een sterke aantrekkingskracht op toerisme, wat weer een steeds sterke voorspeller is van vraag naar breedbanddiensten. Een restaurant of bezoekerscentrum zonder goede wifi is immers een uitzondering aan het worden.

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 2 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl