Hulst

De gemeente Hulst vertoont verschillende typen buitengebied. Het varieert van goed ontsloten lintbebouwing en buurtschappen, tot witte percelen die wijd over de polder verspreid liggen. In het oostelijk gelegen Emmadorp zijn geen snelle internetverbindingen beschikbaar. De ligging, namelijk aan de rand van de gemeente en provincie, vormt hier de meest voor de hand liggende verklaring voor. Het Verdonken Land van Saeftinghe heeft echter wel een sterke aantrekkingskracht op toerisme, wat weer een steeds sterke voorspeller is van vraag naar breedbanddiensten. Een restaurant of bezoekerscentrum zonder goede wifi is immers een uitzondering aan het worden.Witte percelen Hulst

 

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 3 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl

skyline-telecom.nl

In de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Hulst en Terneuzen zijn gebied coalities actief die binnenkort vraagbundeling zullen starten voor de marktpartij die volgens hen de beste dienst verleent. De gebied coalities bestaan uit partijen zoals de ZLTO, Vekabo, Recron maar soms ook ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties. De gemeenten faciliteren door mee te doen aan de aansluitsubsidieregeling. Informeer bij uw gemeente wanneer hier het loket voor open gesteld wordt.