Goes

We zien een duidelijke scheiding in het witte buitengebied van de gemeente Goes. Ten oosten van Goes zien we de markante witte lintbebouwing tussen Kattendijk en Monnikendijk. Hier lijkt een bekabelde oplossing opportuun; er kan immers met relatief korte graafafstanden een substantieel aantal percelen worden ontsloten. Hier loopt op dit moment dan ook een vraagbundeling in samenwerking met DELTA/ZeelandNet. Het westelijke deel van de gemeente lijkt zich beter te lenen voor een draadloze variant, aangezien de percelen meer verspreid over het gebied liggen.


Samenwerking

Doordat een draadloos netwerk niet aan gemeentegrenzen is gebonden, ligt het voor de hand om samenwerking te zoeken met de gemeenten Noord-Beveland, Middelburg en Vlissingen. De recreatiezone van Wolphaartsdijk vormt overigens een uitzondering op het profiel van het westelijke deel, aangezien hier meerdere zakelijk afnemers geconcentreerd bij elkaar liggen. Een bekabelde oplossing lijkt hier voor de hand te liggen.

Witte percelen Goes

Geïnteresseerd in snel internet?

Bij ons zijn op dit moment 3 providers bekend die in Zeeland via de draadloos/vaste techniek snel internet faciliteren. Kijk op de website van deze providers wat zij voor uw adres kunnen betekenen.

delta.nl

skylinq.nl

skyline-telecom.nl

In de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Kapelle, Reimerswaal, Goes, Borsele, Hulst en Terneuzen zijn gebied coalities actief die binnenkort vraagbundeling zullen starten voor de marktpartij die volgens hen de beste dienst verleent. De gebied coalities bestaan uit partijen zoals de ZLTO, Vekabo, Recron maar soms ook ondernemersverenigingen en bewonersorganisaties. De gemeenten faciliteren door mee te doen aan de aansluitsubsidieregeling. Informeer bij uw gemeente wanneer hier het loket voor open gesteld wordt.