17-06-2019

Startbijeenkomst: Bevordering duurzame energie

Ook Europese subsidie voor uw innovatieve project?

Bent u actief op het gebied van innovatieve verduurzaming en energie? Dan kunt u misschien gebruik maken van Europese middelen. Subsidieprogramma OPZuid stelt vanaf 11 juni 2019 een call open om duurzame energie te bevorderen in de gebouwde omgeving. MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zeeland worden uitgenodigd om projectaanvragen in te dienen die gefocust zijn op innovatieve oplossingen die duurzaam energieverbruik bevorderen. Deze openstelling geldt van 11 juni 09:00 uur tot en met 27 september 2019 17:00 uur. Deze call beschikt over €8 miljoen subsidiebudget. Per project is maximaal 40% van de totale projectkosten subsidiabel, met een maximum van €1,5 miljoen.

Startbijeenkomst op 17 juni, van 15.00 tot 18.00 uur

Om aanvragers te begeleiden in het proces van idee naar aanvraag organiseren we samen met Stimulus Programmamanagement regionale voorlichtingsbijeenkomsten.
Het programma bestaat uit een plenair deel waarin o.a. uitleg wordt gegeven over het openstellingsproces, een workshop en een afsluitende netwerkborrel.

Datum: 17 juni
Tijd: 15.00 - 18.00 uur
Locatie: Dockwize, Edisonweg 41, Vlissingen

Nog vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen, neem dan contact op met Stimulus Programmamanagement via
(040) 23 70 100 of info@stimulus.nl of bekijk hier de factsheet

Aanmelden

U meldt zich aan door op uiterlijk 10 juni een mail te sturen naar europaloket@zeeland.nl en hierin aan te geven dat u aanwezig bent
op 17 juni 2019. Om praktische redenen is het ook goed om de naam van uw bedrijf te vermelden en uw mobiele telefoonnummer.
We zien ernaar uit u op 17 juni te ontmoeten en samen met u de mogelijkheden te bespreken voor uw projecten of ideeën.