29-08-2017

Netwerkbijeenkomst Zorgvastgoed met Rabobank

In het zorglandschap verandert veel. Daarbij gaat het vaak om de plaats van de zorg. Ouderen blijven langer thuis wonen, en ontvangen daar zorg. Delen van de ziekenhuiszorg zal worden verschoven naar de eerste lijn en zorg vanuit de eerste lijn komt deels ook te liggen bij de zorgvrager en diens verwanten.

Deze trends hebben impact op vastgoedvraagstukken: verouderde verzorgingshuizen komen leeg te staan. Maar ook in de ziekenhuiswereld worstelt men met deze vragen: hebben we over tien jaar nog net zoveel bedden en vierkante meters nodig als nu? En langer thuis wonen: hoe kunnen we dat ook vanuit het vastgoed zo goed mogelijk ondersteunen?

Rabobank en Santé Zeeland nodigen u van harte uit voor een gezamenlijke bijeenkomst over zorgvastgoed. Door middel van deze bijeenkomst willen wij peilen in hoeverre interesse bestaat op dit onderwerp en of we daarin met meerdere partijen kunnen optrekken. De bijeenkomst, die plaatsvindt op 29 augustus om 15:45 in Vlissingen is daarom bedoeld voor ieder in Zuid West-Nederland die op een of andere wijze verbonden is met dit onderwerp.

Rabobank Nederland deelt wat in andere regio’s op deze onderwerpen speelt. Daarnaast zullen enkele pitches worden gegeven door Zeeuwse instellingen. Tenslotte willen wij graag bekijken of we gezamenlijk aan dit onderwerp een vervolg kunnen geven en wie daarbij willen aanhaken.

Datum: 29 augustus 2017
Tijd: 29 augustus 2017, 15:45
Plaats: PZEM-zaal, DOK41, Edisonweg, Vlissingen

De bijeenkomst heeft een open karakter en wij zien ernaar uit u te ontmoeten! In verband met de catering ontvangen wij graag uw aanmelding via info@santezeeland.nl