13-02-2019

MIT Zuid-bijeenkomst: Terugblikken en vooruitkijken

Een innovatief idee is zo bedacht. Maar van een idee een product of dienst maken vraagt meer. En dat vervolgens naar de markt brengen, is niet voor iedereen weggelegd. Daarvoor zijn kennis, geld en relaties nodig. Hoe pakken ondernemers dit aan, wat kan de overheid voor het innovatieve MKB betekenen, in welke projecten is de afgelopen 5 jaar geïnvesteerd en welke subsidiemogelijkheden zijn er in 2019?
 
Antwoorden hierop en meer vindt u tijdens de bijeenkomst 5 jaar MIT op 13 februari a.s. in Rotterdam.

MIT Zuid 2019

Voorafgaand aan het plenaire programma worden korte voorlichtingssessies gegeven over de regionale invulling van de MIT-regeling. Voor ondernemers in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland is de MIT Zuid-regeling van toepassing. Tijdens de voorlichtingssessie wordt u geïnformeerd over de inhoud van de MIT Zuid-regeling 2019 en de verschillen met voorgaande jaren. Bovendien geeft onze programmamanager u tips en tricks met betrekking tot uw aanvraag. Bijvoorbeeld: waar moet u extra op letten? Wat vindt de deskundigencommissie belangrijk?

MIT Zuid

Laat u inspireren!

Laat u tijdens het plenaire deel inspireren door Paul Iske van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Aansluitend gaan staatssecretaris Mona Keijzer, MKB-vertegenwoordiger Topsectoren Jan van Rijsingen en Gedeputeerde voor Zuid-Holland Adri Bom-Lemstra met u en met elkaar in gesprek over de resultaten en kansen van de MIT-subsidieregeling. Wilt u nog verder ideeën opdoen of sparren met collega-ondernemers? Daartoe is volop gelegenheid tijdens de netwerkborrel , waar een aantal ondernemers hun innovaties laat zien die ze met behulp van MIT –subsidie gerealiseerd hebben.

Aanmelden

Bent u erbij? Meld u dan aan door een mail te sturen aan Celine van Soest, programmamanager MIT Zuid, c.vansoest@stimulus.nl. Vermeld daarbij a.u.b. uw voorletters, achternaam en de naam van uw organisatie.

Locatie

Room Mate Hotel Bruno Rotterdam
Wilhelminakade 52
3072 AR Rotterdam