02-02-2022

Introductie workshop Business Innovation Program Food

Bouw met het Business Innovation Program Food een nieuwe businesscase gericht op hoogwaardiger gebruik van (groene) grondstoffen en het tegengaan van verspilling.

Na drie geslaagde programma’s waarbij we ruim dertig bedrijven in de agrofoodsector uit heel Nederland hebben geholpen, starten we op 9 maart 2022 met de vierde editie van het Business Innovation Program Food. Ontdek tijdens de introductie workshop op 2 februari 2022 of het programma waarde toevoegt aan jouw bedrijf. In deze workshop: vertellen we je meer over de opzet van het programma; Delen we ervaringen van deelnemers aan eerdere edities van dit programma; Maak je de eerste aanzet om van jouw idee een businesscase te bouwen.

De workshop vindt plaats op woensdag 2 februari van 10.00 tot 11:00 uur via Microsoft Teams. Meld je aan bij Daphne d’Hont.