03-12-2019

Zeeuws Congres Flexwonen

Op dinsdag 3 december 2019, 14.00 - 21.30 uur vindt het Zeeuws Congres Flexwonen plaats. Het congres zal plaatsvinden bij Hotel van der Valk in Middelburg. 

Een congres voor overheden, werkgevers, intermediairs, investeerders, woningcorporaties en betrokken stakeholders. Georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Expertisecentrum Flexwonen en Platform31.

Flexibel wonen 

Veel personen in Zeeland zijn op zoek naar snel beschikbare, tijdelijke en betaalbare woonruimte. Ze komen naar Zeeland voor werk, als statushouder of ze kunnen door omstandigheden niet meer in de eigen woning blijven. De reguliere woningmarkt voorziet onvoldoende in deze spoedvraag. Spoedzoekers komen nu terecht op vakantieparken, blijven ongewenst lang in de opvang zitten, verblijven in panden van huisjesmelkers of slapen bij familie op de bank. 

In steeds meer gemeenten wordt daarom gezocht naar een nieuw en flexibel woonconcept, als aanvulling op het bestaande aanbod huur- en koopwoningen. Niet alleen voor de urgente spoedzoekers, maar ook voor jongeren, starters, buitenlandse en tijdelijke werknemers en studenten. Bovendien kan dit flexibele woonconcept helpen bij de transitie naar een duurzame woningmarkt. 

Het centrale thema van het congres is: Flexwonen in Zeeland: handen uit de mouwen! Het middagprogramma heeft een praktisch, uitvoerend karakter en het avondprogramma heeft een bestuurlijke insteek. Het precieze programma zal later nog volgen.