Voorwaarden voucher planvorming

Met een Innovatievoucher Planvorming kunnen toeristische ondernemers een bijdrage ontvangen van maximaal €25.000 (excl. BTW) voor inhuur van externe adviseurs. Deze bijdrage is maximaal 75% van de totale kosten, de ondernemer draagt zelf 25% bij. In totaal zijn er tien vouchers beschikbaar. Om in aanmerking te komen moet de ondernemer voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder omschreven.  

 • De vouchers zijn beschikbaar voor alle (MKB) bedrijven uit de toeristische sector (verblijfsrecreatie, horeca, dagattracties, watersport).
 • De regeling staat open voor bedrijven die gevestigd zijn in Zeeland.
 • Vouchers worden ingezet voor inhuur externe expertise, onderzoeken en businesscases  ontwikkeling conform de uitgangspunten van de Zeeuwse Kustvisie en/of  aan de opgaven Regionale Energiestrategie (RES) of klimaatadaptie. 
 • De voucher kent een bijdrage van maximaal €25.000 (excl. BTW). Dit bestaat uit maximaal 75% van de totale kosten, de ondernemer draagt zelf 25% van de kosten bij. 
 • Uitbetaling van de voucher-bijdrage geschiedt deels voorafgaand aan het traject en deels na afronding van het traject. 
 • Kosten zijn declarabel vanaf datum van toekenning.
 • Er geldt een open inschrijving.
 • Vouchers zijn beschikbaar vanaf september 2020 – maart 2023. Vouchers worden toegekend tot het beschikbare budget is uitgeput.
 • Elk bedrijf kan maximaal één voucher ontvangen.

Hoe werkt het?

Na aanmelding van de ondernemer, vindt een intakegesprek plaats met Impuls Zeeland, cluster Vrijetijdseconomie. Na dit gesprek wordt het idee besproken in een vooraf samengestelde toetsingscommissie. Gezamenlijk bepalen zij of de ondernemer voldoet aan de criteria. Hierbij wordt getoetst op: 

 • De kwaliteit van de aanvraag.
 • Bijdrage aan de thema’s energietransitie, klimaatadaptie en uitgangspunten Kustvisie.
 • Economische impact en haalbaarheid.
 • Mate van innovatie/ vernieuwing voor toeristisch Zeeland.
 • Beoogde uitvoeringsperiode.

Bij toegekende voucher verplicht ondernemer te voldoen aan een aantal communicatie voorwaarden, waaronder medewerking aan een evaluatie en uitdragen van deze ervaring aan andere ondernemers. Daarnaast staat de ondernemer toe dat er tijdens het traject beelden worden genomen van bijeenkomsten etc. die gebruikt kunnen worden in overige communicatie-uitingen van Impuls.