Op 29 november zijn we te gast bij Yara International. Naast de vaste leden van de kring zijn deze keer ook andere geïnteresseerden welkom om aan te sluiten. Het thema van deze middag is georganiseerde criminaliteit en de wijze waarop criminelen misbruik kunnen maken van de transportsector.

Naast een rondleiding op het terrein van Yara staat er een sessie van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland op het programma.

Transport is onderdeel van criminaliteit. Nederland is vanuit logistiek opzicht interessant voor criminele organisaties als doorvoerland voor alle soorten drugs en andere illegale goederen. Door de strategische ligging ten opzichte van de havens van Antwerpen, Rotterdam en Vlissingen, zijn met name in Zeeland West-Brabant de uitwassen van de cocaïnehandel merkbaar.

Transportbedrijven zijn bij de handel van drugs en andere illegale goederen vaak onbewust, en soms bewust, betrokken. De smokkel van illegale goederen brengt geweld met zich mee en ondermijnt de transportsector en de overheid. De groei van drugssmokkel via de transportsector kan een halt worden toegeroepen door samenwerking met de sector zelf. Dit gebeurt onder de vlag van het programma ‘Transport Facilitated Organized Crime’. Hoe dat gebeurt en wat je daar zelf in kunt doen? Dat hoor je op 29 november.

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE

Geïnteresseerd? Meld je dan aan via onze projectmanager

Remco de Rijke

Projectmanager Logistiek en Energie