Tijdens deze bijeenkomst willen we samen met ondernemers en de gemeente dieper ingaan op de mogelijke creatie van een energiehub.

Aanleiding

19 juli 2023 werd de stroomstop voor grootverbruikers aangekondigd. Er werd bekend gemaakt dat het hoogspanningsnet in Zeeland de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootgebruikers, waardoor er geen ruimte meer is voor nieuwe en zwaardere zakelijke aansluitingen op het elektriciteitsnet. N.a.v. dit bericht is er een congestiemanagementonderzoek gestart om te onderzoeken waar op korte termijn ruimte gemaakt kan worden zodat bedrijven niet op een wachtlijst komen te staan wanneer zij hun elektriciteitsaansluiting willen uitbreiden of aanvragen. De belemmeringen voor bedrijven in de regio Zeeuws-Vlaanderen m.b.t. netcongestie blijven helaas aanzienlijk.

Door de 'filevorming' die is ontstaan op het elektriciteitsnet worden bedrijven belemmerd in hun groei en verduurzamingsplannen, wat een directe invloed heeft op de regionale economische ontwikkeling. Samenwerking tussen bedrijven op het gebied van energie is essentieel om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Bijeenkomst 18 september

Voor de geplande bijeenkomst willen we zoveel mogelijk ondernemers uit de regio uitnodigen omdat samenwerken, bijvoorbeeld door het opzetten van een energiehub, een oplossing kan bieden voor korte termijn. Tijdens deze bijeenkomst willen de stappen in kaart brengen die nodig zijn voor het opzetten van een energiehub. Naast het technische aspect, komt er ook een organisatorische kant bij kijken. Daarnaast bespreken we de resultaten van de enquête die de afgelopen weken naar enkele bedrijven in Terneuzen is verstuurd.

Programma

  • 12:30 Inloop
  • 13:00 Update over de huidige situatie van Stedin en TenneT
  • Toelichting door de Gemeente
  • Toelichting door North Sea Port
  • Reflectie op resultaten enquête en mogelijkheden
  • Plan van aanpak samenwerking energiehub
  • Break-out sessies: reflectie op aanpak
  • 15:45 Plenair afsluiten
  • 16:00 Netwerkmoment

Aanmelden

Deze bijeenkomst is primair bedoeld voor bedrijven in Terneuzen

Aanmelden

Meer over de Taskforce Zeeuwse Netoplossingen